Wie is BB Fotoos


Leuk dat je BB Fotoos bezoekt.
Wie, wat is BBFotoos: BB staat voor mijn meisjesnaam Baukje Bosma, ben woonachtig op De Pôle bij Scharnegoutum / Sneek.

Fotografie is mijn ‘ding’ , met veel enthousiastme maak ik beelden om niet te vergeten.

Nu ben ik al tal van jaren aan het fotograferen; portret-, kinder-, groeps/familie-, studio-,bedrijfsfotografie & landschap- en natuurfotografie.

Mijn kleine fotogalerij is vrijdags & zaterdags open van 10 tot 17.30 uur.

Vanaf 2023 verzorg ik ook newbornshoots .

2021 bestaat BB FOTOOS 5 jaar ! Het is omgevlogen & heeft zoveel energie gegeven dat ik met veel enthousiasme door ga.

Bijzonder vind ik dat ik mag fotograferen en hiermee een mooie herinneringen kan geven. De tijd even stil zetten op bijzondere momenten in het leven. Als fotograaf zoek ik naar de beste compositie, mooi licht & creëer een mooi totaal plaatje.

Bij belangstelling voor natuurfoto’s – en landschapfoto’s hou mijn site in de gaten voor actuele exposities. Zomer 2023 : Expositie kerk Tirns.

Bedrijven waar ik foto’s mocht leveren:

 • schoonheidssalon True skin
 • praktijk Libel
 • praktijk Zielsstroom
 • Antoniuszorggroep
 • Thuishotel vd Antoniuszorggroep
 • Miontronics
 • Edelsmit Marijke Herder
 • aannemersbedrijf Beek
 • landelijk magazine De Pedagoog
 • Provinsjehûs Fryslân
 • solarteam Sneek

Regelmatig volg ik een cursus om mijn kennis te verbreden.
Spreekt mijn portfolio jou aan? Neem gerust contact met mij op, zo kunnen we u/jou/jullie wensen bespreken en de prijs bespreken.

mail: bbfotoos@gmail.com
tel.: 06 31233070


PRIVACYVERKLARING

BB FOTOOS, gevestigd aan St. Martensdyk 9 De Pôle/ Scharnegoutum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bbfotoos.nl

St. Martensdyk  9

8629 RP  Scharnegoutum

Tel. 06 31233070

Persoonsgegevens die ik verwerk;

BB FOTOOS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer (bij betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via bbfotoos@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BB FOTOOS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– BB FOTOOS  verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

BB FOTOOS bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden:

BB FOTOOS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BB FOTOOS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BBFOTOOS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bbfotoos@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BB FOTOOS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

BB FOTOOS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via bbfotoos@gmail.com